Els millors professionals a la seva disposició.
Els millors professionals a la seva disposició.

Pulsador manual

Especificacions:

Polsador manual d’alarma rearmable per a sistema convencional de detecció d’incendis.
Incorpora un indicador d’acció (led vermell) que s’il·lumina en cas de ser accionat manualment (alarma).
Característiques
• Polsador fàcilment rearmable mitjançant l’accionament de l’interruptor groc de la cara frontal.
• Tapa protectora transparent de la cara d’accionament per evitar pulsacions accidentals.
• Reconeixement visual immediat de l’estat d’alarma per l’activació permanent del led i el tret d’una llengüeta de color groc a la part inferior de la cara d’accionament.
• Certificat per AENOR segons la norma EN 54-11 i amb marcatge CE segons el Reglament Europeu de Productes de la Construcció (UE) Nº305 / 2011.