Els millors professionals a la seva disposició.
Els millors professionals a la seva disposició.

Extinció cuines

Especificacions:

Normativa

Segons les actuals normes que afecten a la instal·lació de campanes industrials, en els locals i zones de risc, s’exigeix la instal·lació d’un sistema automàtic d’extinció quan les potències instal·lades excedeixi de 20 Kw en ús Hospitalari o residencial públic i de 50 Kw en qualsevol altre ús.

Descripció del sistema

Sistema d’extinció automàtic amb activació mitjançant sprinklers. El sistema és autònom, sense necessitat d’intervenció electrònica per al seu funcionament i quedant activat les 24h del dia, amb o sense personal ja que molts dels incendis són produïts amb el local buit a causa de brases mal apagades, fregidores que queden connectades, etc.
És un sistema de grandària reduïda i de baix cost que requereix d’una instal·lació molt simple.
Els components del sistema són totalment innocus en presència humana i la seva contaminació mediambiental és nul·la per utilitzar-se materials biodegradables.