Els millors professionals a la seva disposició.
Els millors professionals a la seva disposició.

Morter de llana de roca

Especificacions:

Els morters s’apliquen amb sistema per via seca amb equips de maquinària pneumàtica que realitzen la dosificació adequada i bomben el producte a través d’una mànega de gran diàmetre fins a la pistola de projecció, que allà fa la barreja amb l’aigua i l’impulsió li dóna l’aire. Un cop projectat, té un aspecte de color gris clar i tacte rugós tou. A part de ser un un bon aïllant del foc, és també un aïllant tèrmic i acústic.

  • La llana de roca projectada és un morter compost per partícules de llanes minerals de roca basàltica, aglomerants hidràulics inorgànics i additius antipols. Està exent d’amiant i d’altres productes nocius. Aplicat, presenta un aspecte rugos. No és tòxic ni patògen.
  • Els morters projectats de llana de roca són adequats per a l’aïllament al foc d’ elements estructurals, forjats i parets.
    També poden servir com a aïllaments tèrmics sota forjats i cobertes lleugeres i correccions acústiques.
  • Els morters s’apliquen amb sistema per via seca amb equips de maquinària pneumàtica que realitzen la dosificació adequada i bomben el producte a través d’una mànega de gran diàmetre fins a la pistola de projecció, que allà fa la barreja amb l’aigua i l’impulsió li dóna l’aire.
  • Un cop projectat, té un aspecte de color gris clar i tacte rugós tou, amb la possibilitat de pintar-lo posteriorment del color que es vulgui amb pintura plàstica i/o acrílica.
  • El resultat de l´aplicació és una protecció òptima contra el foc -amb assajos que ho certifiquen-, un bon aïllant tèrmic i acústic fet amb un material lleuger, amb una bona adherència sobre la superfície d´aplicació, i una bona capacitat per aguantar els canvis climàtics. Té bona flexibilitat i adherència que li permet adaptar-se a gairebé tots els suports sense fissures ni desprendimients.