Els millors professionals a la seva disposició.
Els millors professionals a la seva disposició.

Morter ignífug

Especificacions:

  • Quan es dissenyen i s’instal·len sistemes de ventilació i extracció d’aire sense tenir en compte els efectes i les conseqüències en cas d’incendi, els conductes es construeixen utilitzant normalment materials lleugers com la xapa metàl·lica per tal d’abaratir costos en la construcció i per la rapidesa en la seva instal·lació.
  • Tant els conductes com els suports construïts amb aquests materials en cas d’incendi , es deformen o es fonen cosa que provoca ràpidament el trencament i així permeten el pas del foc i el fum. En el cas que aquests conductes travessin diferents sectors d’incendi, el foc es propagarà a tot l’edifici.
  • Per tal de complir amb les normes actuals de prevenció i protecció d’incendis en les edificacions (CTE i RSCIEI), i per augmentar-ne la seguretat, disposem d’una alternativa als sistemes de plaques més económica, ràpida i versatila a base de morter de perlita i vermiculita, prèvia col·locació d’una malla metàlica.