Els millors professionals a la seva disposició.
Els millors professionals a la seva disposició.

Pols 6 Kg.

Especificacions:

– Inclou suport paret
– Pressió incorporada
– Vàlvula de tret ràpid amb dispositiu de comprovació de pressió interna
– Manòmetre autocomprobable
– Cos extintor de xapa d’acer laminat AP04
– Pintura polièster sense plom ni TGIC, resistent a la radiació ultraviolada
– Mànega de cautxú flexible amb revestiment extern de poliamida negra i difusor tubular

Pes 9.22 kg
Alçada màxima (mm): 528
Diàmetre (mm): 150
Temperatura d’utilització (ºC): -20 º / 60 º
Pressió de prova (BAR): 23 BAR
Assaig dieléctico (Kv): 35 Kv