Els millors professionals a la seva disposició.
Els millors professionals a la seva disposició.

Política de qualitat

System Fire té com a objectiu proporcionar un servei de qualitat que sigui fidel reflex de les expectatives de cada client, complint amb tots els requisits, assegurant d’aquesta manera la satisfacció total del client, i per tant l’èxit a llarg termini de l’empresa. Tot això es durà a terme mantenint un respecte absolut pel medi ambient i una cura i rigor per prevenir els riscos laborals, dotant dels recursos necessaris.

El Manual de Qualitat és planteja com una eina eficaç per aconseguir els anteriors objectius. Per tot això, estableix, declara i assumeix els següents principis:

1 .- La qualitat en el servei ofert al client, és el resultat d’accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUA en els serveis.

2 .- Les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives dels clients, públics i privats, són l’únic criteri per establir el patró de qualitat dels nostres serveis.

3 .- Cada empleat de System Fire és responsable de la qualitat i el compliment de les normes establertes per prevenir els accidents en la seva tasca i en la dels altres.

El responsable del sistema IMPULSARÀ la implantació de la política i els objectius, comprovant la seva execució mitjançant auditories i fomentant la millora contínua en totes les àrees

de System Fire.

4 .- System Fire assumeix activament el compromís de complir amb la legislació aplicable i normativa d’equips contra incendis i equips a pressió, i qualsevol altre que subscrigui l’empresa.

5 .- L’aplicació d’aquesta política exigeix ​​la integració activa de tot l’equip humà de l’empresa. Per tot això, la Direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per a la QUALITAT.

6- System Fire es compromet a la millora continua, a prevenir la contaminació del medi ambient, el compliment de les normes establertes per prevenir els accidents en la seva tasca i en la dels altres i a complir amb els requisits legals i reglamentaris i altres compromisos que l’empresa subscrigui, voluntaris o de clients, que li siguin d’aplicació en totes les seves activitats.

Obrir chat
Us podem ajudar?
Hola 👋
Us podem ajudar?